Bu web sitesindeki tanımama bilgisi ayarlarınız.

Bu işlemi yapmadan önce terminal cihazınızda üçüncü şahıslara ait tanımlama bilgilerinin saklanmış olabileceğini lütfen unutmayın. Teknik nedenlerle bu tanımlama bilgilerini silemiyoruz, ancak tarayıcınızın gizlilik ayarları bölümünden bunları sizin silmenize izin verilir. 

+ Devamını okuyun

Tanımlama bilgisi nedir?

Tanımlama bilgisi internet ayarlarını saklayan küçük bir metin dosyasıdır. Hemen hemen her web sitesi tanımlama bilgisi teknolojisini kullanır. Tanımlama bilgisi bir web sitesini ilk kez ziyaret ettiğinizde internet tarayıcınız tarafından indirilir. Aynı terminal cihazı üzerinden bu siteye bir sonraki girişinizde tanımlama bilgisi dosyası ve içindeki bilgiler, dosyayı oluşturan web sitesine (birinci taraf tanımlama bilgisi) veya buna ait bir başka siteye (üçüncü taraf tanımlama bilgisi) geri gönderilir. Bu sayede web sitesi bu tarayıcı kullanılarak sitenin daha önce açıldığını tespit edebilir ve bazı durumlarda gösterdiği içeriği değiştirebilir.


Bazı tanımlama bilgileri, daha önce ziyaret ettiğiniz bir web sitesine geri döndüğünüzde kullanıcı deneyimini iyileştirmek açısından son derece kullanışlıdır. Bu durumda daha önceki terminal cihazını ve aynı tarayıcıyı kullandığınız varsayılır. Durum böyleyse tanımlama bilgileri tercihlerinizi hatırlar, web sitesini nasıl kullandığınızı bilir ve size gösterilen içeriğin kişisel ilgi alanlarınıza ve ihtiyaçlarınıza daha uygun olmasını sağlar.    

+ Devamını okuyun

Bu web sitesindeki izin gerektirmeyen tanımlama bilgileri

”Kesinlikle gerekli” tanımlama bilgileri olarak da bilinen önemli tanımlama bilgileri, bu web sitesini maksadına uygun şekilde kullanmanızı sağlayacak özellikleri etkinleştirir. Bunlar yalnızca web sitesine göz attığınız sırada veya en fazla tek bir oturum için   bilgisayarınıza kaydedilir. Kesinlikle gerekli tanımlama bilgilerinin kullanımına bir örnek olarak, araç tasarlayıcıyı açtığınızda mevcut internet bağlantınızın kaldırabileceği veri hacmine uygun versiyonunu kullanmanızın sağlanması verilebilir. Bu tanımlama bilgilerinin bir diğer örneği de sayfa değiştirirken http’den https’ye geçişi kolaylaştırmasıdır, böylelikle aktarılan verinin güvenliği korunur. Ayrıca bu tip tanımlama bilgileri, web sitemizde tanımlama bilgisi kullanımına yönelik kararınızın da saklanmasını mümkün kılar. Yasal açıdan kesinlikle gerekli tanımlama bilgilerinin kullanımı için izniniz gerekmez.

+ Devamını okuyun
Birinci taraf tanımlama bilgisi

cc_consent

Tanım

Bu tanımlama bilgisi, bir kullanıcının web sitesinde tanımlama bilgisi kullanımına izin verip vermediğini kaydetmek için kullanılır. Kalıcı bir tanımlama bilgisidir, kullanıcı tanımlama bilgisi ayarlarını değiştirdiğinde silinir.

Bitiş tarihi

Kalıcı

Kategori

Kesinlikle gerekli tanımlama bilgileri

Bu web sitesindeki izin gerektiren tanımlama bilgileri

Katı yasal şartlar altında bu web sitesinin amacına uygun şekilde kullanımında mutlak gerekli olmayan, ancak önemli işlevleri yerine getiren tanımlama bilgileridir. Bu tanımlama bilgileri olmadığında, otomatik doldurulan formlar gibi web sitemizin kolaylıkla kullanılmasını mümkün kılan özellikler kullanılamaz. Dil seçimi gibi ayarlarınız kaydedilemez, bu nedenle sayfayı her değiştirdiğinizde tercihiniz size yeniden sorulur.


BMW üçüncü şahıslara ait içeriği web sitesine entegre etmiştir. Siteye yerleştirilen video içeriği buna örnek olarak verilebilir. Üçüncü şahıs sağlayıcılar teoride BMW web sitesini ziyaret ettiğinizde cihazınıza tanımlama bilgileri yerleştirebilir ve bu sayede bir BMW web sitesini ziyaret ettiğiniz bilgisini elde edebilirler. Tanımlama bilgilerini nasıl kullandıklarına dair daha fazla bilgi almak istiyorsanız lütfen üçüncü şahıslara ait web sitelerini ziyaret edin.


Gerekli tanımlama bilgilerin kullanmak üzere izin vermemeye karar verirseniz ya da izninizi geri almak isterseniz size yalnızca bu tip tanımlama bilgilerinin kullanımına gerek olmayan web sitesi özellikleri gösterilir. Üstelik web sitesinde üçüncü şahıslara ait içeriğin yerleştirildiği alanları ve potansiyel olarak üçüncü şahıslara ait tanımlama bilgilerinin yerleştirilebileceği bölümleri kullanamazsınız, böylece üçüncü şahıslara ait tanımlama bilgileri de yerleştirilemez. Size bu konuyla ilgili bilgi sağlanır. Böyle bir durum meydana gelirse ve bu web sitesi içeriğini kullanmaya karar verirseniz, üçüncü şahıslar tarafından yerleştirilen tanımlama bilgilerinin potansiyel kullanımı dahil olmak üzere tanımlama bilgisi kullanımına izin vermeniz koşuluyla içeriği kullanabilirsiniz. Bunun için lütfen web sitemizde bu amaçla sunulan özelliği etkinleştirin.

Tanımlama bilgilerinin hiçbirini kabul etmek istemiyorsanız bunu da tarayıcınızdan yapılandırabilirsiniz.    

IgnitionOne (IgnONE) üçüncü şahıs tanımlama bilgilerine ait Hizmetler Gizlilik İlkeleri www.ignitionone.com/services-privacy-policy adresinde bulunabilir.

+ Devamını okuyun
Birinci taraf tanımlama bilgisi&;

AMCV_###@AdobeOrg

Tanım

Bu tanımlama bilgisi, ziyaretçi tanımlamak üzere ziyaretçiye benzeri olmayan bir ziyaretçi kimliği atamak için kullanılır, ###, AMCV_1FD6776A524453CC0A490D44% 40AdobeOrg gibi rastgele sıralı karakterleri temsil eder.

Bitiş tarihi

2 yıl

Kategori

Pazarlamaya yönelik tanımlama bilgileri

Birinci taraf tanımlama bilgisi

evo5_popin_instance

Tanım

(IgnONE) 3. şahıs tanımlama bilgilerini kabul etmeyen ziyaretçiler için etkileşimin tekrar etmesini engeller.

Bitiş tarihi

6 ay

Kategori

Pazarlamaya yönelik tanımlama bilgileri

Birinci taraf tanımlama bilgisi

s_lv 

Tanım

Bu tanımlama bilgisi aynı ziyaretçinin iki ziyareti arasındaki süreyi (gün olarak) belirlemek için kullanılır.

Bitiş tarihi

3 yıl

Kategori

Pazarlamaya yönelik tanımlama bilgileri

Birinci taraf tanımlama bilgisi

s_lv_s

Tanım

Bu tanımlama bilgisi kullanıcının siteyi en son ziyaret tarihinden bu yana geçen gün sayısını elde etmek için kullanılır.

Bitiş tarihi

30 dk

Kategori

Pazarlamaya yönelik tanımlama bilgileri

Birinci taraf tanımlama bilgisi

bmwdtm_hq_cc 

Tanım

Güncel tanımlama bilgisi izin durumunu saklar.

Bitiş tarihi

30 dk 

Kategori

Pazarlamaya yönelik tanımlama bilgileri

Birinci taraf tanımlama bilgisi

bmwdtm_hq_sid 

Tanım

Benzersiz oturum kimliğini saklar.

Bitiş tarihi

30 dk 

Kategori

Pazarlamaya yönelik tanımlama bilgileri

Birinci taraf tanımlama bilgisi

bmwdtm_hq_pcg 

Tanım

Önceki içerik grubu hiyerarşisini saklar.

Bitiş tarihi

30 dk

Kategori

Pazarlamaya yönelik tanımlama bilgileri

Birinci taraf tanımlama bilgisi

bmwdtm_hq_userdata 

Tanım

Kullanıcı hakkındaki bilgileri saklar (oturum açma durumu, cinsiyet vb.)

Bitiş tarihi

1 yıl 

Kategori

Pazarlamaya yönelik tanımlama bilgileri

Üçüncü şahıs tanımlama bilgisi

s_cc

Tanım

Bu tanımlama bilgisi tarayıcınızın tanımlama bilgilerine izin verip vermediğini hatırlamak için kullanılır.

Bitiş tarihi

Oturum

Kategori

Pazarlamaya yönelik tanımlama bilgileri

Üçüncü şahıs tanımlama bilgisi

s_sq

Tanım

Bu tanımlama bilgisi ClickMap işlevinin mevcut web sitesi için etkinleştirilip etkinleştirilmediğini hatırlamak amacıyla kullanılır.

Bitiş tarihi

Oturum

Kategori

Pazarlamaya yönelik tanımlama bilgileri

Üçüncü şahıs tanımlama bilgisi

s_vi

Tanım

Bu tanımlama bilgisi benzersiz ziyaretçi kimliği için saat ve tarih bilgisini kaydeder.

Bitiş tarihi

5 yıl

Kategori

Pazarlamaya yönelik tanımlama bilgileri

Üçüncü şahıs tanımlama bilgisi

s_fid

Tanım

Bu tanımlama bilgisi benzersiz ziyaretçi kimliği için saat ve tarih bilgisini kaydeder. Bu tanımlama bilgisi, yalnızca üçüncü şahıs tanımlama bilgisi kısıtlamaları nedeniyle standart s_vi tanımlama bilgisinin kullanılamadığı durumlarda kullanılır.

Bitiş tarihi

5 yıl

Kategori

Pazarlamaya yönelik tanımlama bilgileri

Üçüncü şahıs tanımlama bilgisi

u

Tanım

(IgnONE) Stores the user unique GUIDE.

Bitiş tarihi

13 ay

Kategori

Pazarlamaya yönelik tanımlama bilgileri

Üçüncü şahıs tanımlama bilgisi

evo5

Tanım

(IgnONE) Kullanıcı profilini/ilgi alanlarını gösterir.

Bitiş tarihi

6 ay

Kategori

Pazarlamaya yönelik tanımlama bilgileri

Üçüncü şahıs tanımlama bilgisi

dct_oba 

Tanım

(IgnONE) Dynamic Creative için ürün seviyesinde kullanıcı profillerini/ilgi alanlarını gösterir. 

Bitiş tarihi

6 ay

Kategori

Pazarlamaya yönelik tanımlama bilgileri

Üçüncü şahıs tanımlama bilgisi

EVO5_OPT 

Tanım

(IgnONE) Kullanıcı Netmining veya IgnitionOne Display/DSP’den birini tercih etmediğinde yerleştirilen tanımlama bilgisidir. 

Bitiş tarihi

6 ay 

Kategori

Pazarlamaya yönelik tanımlama bilgileri

Üçüncü şahıs tanımlama bilgisi

dsp_id

Tanım

(IgnONE) Platformlar arası Kullanıcı Kimliği Bağlantısı.

Bitiş tarihi

6 ay 

Kategori

Pazarlamaya yönelik tanımlama bilgileri

Üçüncü şahıs tanımlama bilgisi

evo5_display 

Tanım

(IgnONE) Holds the number of impressions per campaign and is displayed in the Live Marketer exposure path. 

Bitiş tarihi

6 ay 

Kategori

Pazarlamaya yönelik tanımlama bilgileri

Üçüncü şahıs tanımlama bilgisi

evo5_BMWMC 

Tanım

(IgnONE) Ziyaret eden her müşteri için müşteriye özel site içi tanımlama bilgileri. 

Bitiş tarihi

6 ay 

Kategori

 Pazarlamaya yönelik tanımlama bilgileri

Üçüncü şahıs tanımlama bilgisi

evo5_BMWMC_popin 

Tanım

(IgnONE) Tetiklenen her etkileşim için müşteriye özel site içi tanımlama bilgileri. 

Bitiş tarihi

6 ay

Kategori

Pazarlamaya yönelik tanımlama bilgileri

Üçüncü şahıs tanımlama bilgisi

demdex 

Tanım

Pazarlamaya Yönelik Bulut Çözümleri tarafından kullanılan benzersiz ziyaretçi kimliği. 

Bitiş tarihi

6 ay

Kategori

Pazarlamaya yönelik tanımlama bilgileri

Tanımlama Bilgisi Kategorileri

Tanımlama bilgilerinin işlevine ve kullanım amacına göre, kesinlikle gerekli tanımlama bilgileri, performans tanımlama bilgileri, işlevsel tanımlama bilgileri ve pazarlamaya yönelik tanımlama bilgileri olmak üzere dört kategori mevcuttur.

Kesinlikle gerekli tanımlama bilgileri

web sitesinde dolaşmak ve site özelliklerini kullanmanızı sağlamak açısından gereklidir. Bu tanımlama bilgileri olmaksızın, örneğin önceki eylemlerin hatırlanması (ör. girilen metin ve araç konfigürasyonları) gibi bazı hizmetler aynı oturum içinde bir sayfaya geri dönüldüğünde kullanılamaz.

Performans tanımlama bilgileri

bir sitenin nasıl kullanıldığı hakkında, örneğin ziyaretçinin en sık açtığı sayfa ve kullanıcının bazı sayfalarda hata alıp almadığı gibi bilgileri toplar. Bu tanımlama bilgileri kullanıcı kimliğinin belirlenmesine yönelik bilgileri kaydetmez. Toplanan bilgiler birleştirilir ve bu sayede anonim hale getirilir. Bu tanımlama bilgileri özellikle web sitesinin performansını ve bununla birlikte kullanıcı deneyimini iyileştirmek için kullanılır.

İşlevsel tanımlama bilgileri

bir web sitesine halihazırda girilen bilgileri (kullanıcı adı, dil tercihleri ve konum gibi) kaydeder ve bu sayede size iyileştirilmiş ve daha çok kişiselleştirilmiş işlevler sunar. Örneğin, bir web sitesi bulunduğunuz bölgeyi hatırlayacak bir tanımlama bilgisi kullanıyorsa size yerel, fiyatla ilişkili vergi bilgisini sunabilir. İşlevsel tanımlama bilgileri aynı zamanda video oynatma talepleri gibi özelliklerin etkinleştirilmesi için de kullanılır. Bu tanımlama bilgileri anonim bilgiler toplar ve diğer web sitelerindeki hareketlerinizi izleyemez.

Pazarlamaya yönelik tanımlama bilgileri

size ve ilgi duyduğunuz alanlara uygun reklamların sunulmasında kullanılır. Bunlar, aynı zamanda bir reklamı görme sayınızı sınırlamak ve reklam kampanyalarının verimliliğinin ölçümüne yardımcı olmak için kullanılır. Bir web sitesini ziyaret edip etmediğinizi hatırlayan bu tanımlama bilgileri, reklam verenler gibi diğer kuruluşlarla paylaşılabilir. Grup hedefleme ve reklamların iyileştirilmesi için kullanılan tanımlama bilgileri, çoğunlukla diğer kuruluşlar tarafından sağlanan site işlevine bağlıdır.


Tanımlama bilgilerinin işlevine ve kullanım amacına göre, kesinlikle gerekli tanımlama bilgileri, performans tanımlama bilgileri, işlevsel tanımlama bilgileri ve pazarlamaya yönelik tanımlama bilgileri olmak üzere dört kategori mevcuttur.    

+ Devamını okuyun
spinner